Zwroty i wymiana produktów

Wymiana

Wymiana zakupionego towaru może nastąpić przez zgłoszenie kupującego na adres mailowy esklep@les.wroclaw.pl powołując się na numer zamówienia oraz wskazując pozycje do wymiany. Następnie po zwróceniu przez zamawiającego ustalonej pozycji zamówienia ma on możliwość zamówienia interesującej go pozycji z uwzględnieniem różnicy w cenie. Wymiana produktów nie dotyczy produktów zamawianych na wymiar.

Zwroty

Zwrot zakupionego towaru może nastąpić w wyniku postępowania reklamacyjnego oraz w przypadku zakupu dokonanego poza lokalem sprzedawcy i umów zawieranych na odległość (np. zakupionych przez telefon lub internet), a także gdy strony tak postanowiły.

W przypadku zakupu towaru przez internet na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, mamy prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni.

Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.

Zwrot nie jest możliwy w przypadku produktów zamawianych na wymiar.


Uprawnienia Klienta

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

UWAGA. Jeżeli kupujesz w naszym sklepie jako osoba fizyczna na swoją działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, produkty/usługi nie związane bezpośrednio z Twoją działalnością zawodową lub gospodarczą, posiadasz uprawnienia konsumenta.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, dokonując zakupu jako:

    1. Konsument - osoba fizyczna wykonująca czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    2. Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednakże nabyty produkt/usługa nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie produktu/usługi lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy wysłać oświadczenie na adres:

CENTRUM TEKSTYLII DOMOWYCH PPHU „LESS” Małgorzata Leszczyńska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Honoriusza Balzaka 20/2, 52-437 Wrocław, REGON 930741593, esklep@les.wroclaw.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

W celu zachowania terminu do odstąpienia powinni Państwo wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od wejścia w posiadania rzeczy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

CENTRUM TEKSTYLII DOMOWYCH PPHU „LESS” Małgorzata Leszczyńska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Honoriusza Balzaka 20/2, 52-437 Wrocław, REGON 930741593, esklep@les.wroclaw.pl.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA!!! NIE ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

    • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne);

    • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

    • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO RĘKOJMI POUCZENIE O RĘKOJMI

Prawo do rękojmi.

Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) Mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza, że jako sprzedawca ponoszę odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców.

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:

Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

    • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć 

    • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę 

    • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

    • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym 

Wady prawnej, która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

    • jest własnością osoby trzeciej;

    • jest obciążony prawem osoby trzeciej;

    • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia: w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Jeżeli Sklep zataił by podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.

W sytuacji wystąpienia wady  w pierwszej kolejności wymienimy lub naprawimy towar, a jeżeli nie będzie to możliwe będą Państwo mogli chcieć obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

W celu skorzystania z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:

CENTRUM TEKSTYLII DOMOWYCH PPHU „LESS” Małgorzata Leszczyńska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Honoriusza Balzaka 20/2, 52-437 Wrocław, REGON 930741593, esklep@les.wroclaw.pl.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji.

Jako sprzedawca mam obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.

W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJI, która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/


  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło